Wettelijke info

Pharmabox (Apotheker Nariman Esteki)

Nieuwevaart 151
9000 Gent

Ondernemingsnummer/ BTW nummer:
BE 0421 598 226
APB 442216

Telefoon : 09 274 24 70
e-mail : info@pharmabox.be

Apotheker-Titularis:
Nariman Esteki

Zetel:
Nieuwevaart 151
9000 Gent

Controle FAGG

 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – FAGG
Galileelaan 5/03
1210 Brussel

 

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag
doorlopend van 8u30 tot 17u30

Wachtdienst

Apotheek van Wacht - Wachtdienst : www.apotheek.be of 090399000 (1,5 €/min) 

Klantendienst

Om zo snel mogelijk geholpen te worden bij een vraag of een melding kan u best de volgende stappen volgen : 

 1. Neem zo snel mogelijk conctact met de klantendienst via het contactformulier of telefonisch op het nummer 09 274 24 70
 2. Voor elke moeilijkheid of betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig hierop vermelde gegevens, verbinden de cliënt en PharmaBox / Apotheek N. Esteki zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn en zal ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek N. Esteki uitsluitend bevoegd zijn.
  PharmaBox is aan geen enkele buitengerechtelijke arbitrage onderworpen in geval van klachten en betwistingen.
  Indien er een betwisting optreedt inzake het gebruik van Pharmabox of beschikbaar gestelde informatie, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn. Indien er zich een geschil voordoet zal het Vrederecht of de rechterlijke macht van de maatschappelijke zetel van Pharmabox / Apotheek N. Esteki enkel bevoegd zijn.
 3. Er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten: http://ec.europa.eu/odr/
  Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.
  Het systeem kenmerkt zich door vier stappen:
  1) Consument vult een klachtenformulier in en stuurt deze in.
  2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een ADR-entiteit voorstelt aan de consument.
  3) Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit een ADR-entiteit deze klacht te laten behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar die ADR-entiteit.
  4) De ADR-entiteit handelt de zaak volledig online af en verbindt zich ertoe een oplossing te hebben binnen de 90 dagen.